ИМОТИ
Вход Д,Е
Вход
Етаж
Избор по таблица

Брой стаи

2
4

Площ, м2

от 62.13 m2
до 206.35 m2

Етаж 2

1 от 4 Свободен
Вижте етаж 2

Етаж 3

3 от 7 Свободни
Вижте етаж 3

Етаж 4

1 от 7 Свободен
Вижте етаж 4

Етаж 5

1 от 6 Свободен
Вижте етаж 5

Етаж 6

1 от 5 Свободен
Вижте етаж 6

Етаж 7

0 от 3 Свободни
Вижте етаж 7

Етаж 8

2 от 2 Свободни
Вижте етаж 8