ИМОТИ
Вход Г
Вход
Етаж
Избор по таблица

Брой стаи

1
4

Площ, м2

от 56.42 m2
до 253.69 m2

Етаж 3

4 от 9 Свободни
Вижте етаж 3

Етаж 4

1 от 9 Свободен
Вижте етаж 4

Етаж 5

5 от 9 Свободни
Вижте етаж 5

Етаж 6

6 от 9 Свободни
Вижте етаж 6

Етаж 7

5 от 9 Свободни
Вижте етаж 7

Етаж 8

2 от 9 Свободни
Вижте етаж 8

Етаж 9

3 от 7 Свободни
Вижте етаж 9

Етаж 10

1 от 7 Свободен
Вижте етаж 10

Етаж 11

2 от 7 Свободни
Вижте етаж 11

Етаж 12

1 от 7 Свободен
Вижте етаж 12

Етаж 13

1 от 4 Свободен
Вижте етаж 13

Етаж 14

0 от 2 Свободни
Вижте етаж 14