ИМОТИ
Вход Г
Вход
Етаж
Избор по таблица

Брой стаи

1
4

Площ, м2

от 56.42 m2
до 253.69 m2

Етаж 3

2 от 9 Свободни
Вижте етаж 3

Етаж 4

1 от 9 Свободен
Вижте етаж 4

Етаж 5

3 от 9 Свободни
Вижте етаж 5

Етаж 6

2 от 9 Свободни
Вижте етаж 6

Етаж 7

2 от 9 Свободни
Вижте етаж 7

Етаж 8

0 от 9 Свободни
Вижте етаж 8

Етаж 9

1 от 7 Свободен
Вижте етаж 9

Етаж 10

0 от 7 Свободни
Вижте етаж 10

Етаж 11

0 от 7 Свободни
Вижте етаж 11

Етаж 12

2 от 7 Свободни
Вижте етаж 12

Етаж 13

1 от 4 Свободен
Вижте етаж 13

Етаж 14

0 от 2 Свободни
Вижте етаж 14